روابط عمومی و فرهنگی دانشگاه پیام نور
روابط عمومی و امور فرهنگی دانشگاه پیام نور تایباد
قالب وبلاگ

استاد/دانشجو/پرسنل

رتبه

رشته امتحانی

مرکز

نام و نام خانوادگی

دانشجو

اول

قرائت

مشهد

مریم حسینی فخر

دانشجو

دوم

قرائت

چناران

فاطمه لعل دهقان

دانشجو

سوم

قرائت

فریمان

مرضیه رحیم پور

دانشجو

اول

ترتیل

قوچان

طاهره حسینی فخر

دانشجو

دوم

ترتیل

کاشمر

مریم شجاعی فر

دانشجو

سوم

ترتیل

مشهد

نرگس قره داشی

استاد

اول

ترتیل

فریمان

زهرا احمدی

استاد

دوم

ترتیل

فریمان

فاطمه هاشمی

استاد

سوم

ترتیل

فریمان

صدیقه اصغری نیا

پرسنل

اول

ترتیل

چناران

زهرا وحدانی

پرسنل

دوم

ترتیل

فریمان

بی بی اشرف حسینی

دانشجو

اول

حفظ 10 جزء

مشهد

مهین صاحبدیوانی

دانشجو

دوم

حفظ 10 جزء

جغتای

فاطمه فرهید

دانشجو

سوم

حفظ 10 جزء

کاشمر

هما یوسفی

دانشجو

اول

حفظ 5 جزء

سرخس

ملیحه میش مست

دانشجو

دوم

حفظ 5 جزء

تایباد

سیما پیامی

دانشجو

اول

حفظ 20 جزء

گناباد

زهرا حافظ

دانشجو

دوم

حفظ 20 جزء

تربت حیدریه

فائزه زنده دل

****************************************************************

 

استاد/پرسنل/دانشجو

رتبه

رشته امتحانی

مرکز

نام و نام خانوادگی

دانشجو

اول

قرائت

تربت حیدریه

احمد حسینی

دانشجو

دوم

قرائت

مشهد

محمد ابراهیم سعیدی

دانشجو

سوم

قرائت

مشهد

مهدی هدایتی فر

استاد

اول

قرائت

سرخس

مجید سالارزهی

استاد

دوم

قرائت

خرو

محمد عبدالهی سنو

استاد

سوم

قرائت

کاشمر

حسین حسین نژاد

پرسنل

اول

قرائت

مرکز استان

سید حسن وزیری

پرسنل

دوم

قرائت

گناباد

حسین یعقوبی

پرسنل

سوم

قرائت

تایباد

علی دانشور

دانشجو

اول

ترتیل

مشهد

علی قاسم آبادی

دانشجو

دوم

ترتیل

چناران

محمدعلی حیدری

دانشجو

سوم

ترتیل

فریمان

محمدرضا رضوانی

دانشجو

چهارم

ترتیل

مشهد

رضا اصغری

استاد

اول

ترتیل

مرکز استان

ابوالفضل اکبری

استاد

دوم

ترتیل

نیشابور

هادی مولودیان

پرسنل

اول

ترتیل

مشهد

سید ضیاء جلالی

پرسنل

دوم

ترتیل

کاشمر

محمود دهقانی

پرسنل

سوم

ترتیل

سبزوار

غلامرضا جلالی

دانشجو

اول

حفظ 20 جزء

خواف

الیاس حق دوست

دانشجو

اول

حفظ10 جزء

مشهد

عبدالحفیظ شعبانی

دانشجو

دوم

حفظ10 جزء

تایباد

الیاس کریمدادی

دانشجو

اول

حفظ 5 جزء

نیشابور

محمد علی عشقی

دانشجو

دوم

حفظ 5 جزء

فریمان

مصیب یعقوبی

دانشجو

سوم

حفظ 5 جزء

تربت جام

پور محمد تیموری

استاد

اول

حفظ 5 جزء

قدمگاه

محمود بیات

[ یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 13:28 ] [ علی دانشور ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

روابط عمومي در هر سازماني، سامانة برقراري ارتباط مؤثر ، نزديك و سازنده مديريت آن سازمان با ديگر بخش ها اعم از بخش هاي دروني يا بخش هاي بيروني محسوب مي شود. با برقراري اين ارتباط به نحو شايسته امكان تطابق بروندادهاي يك سازمان با نيازهاي بيروني فراهم مي شود. فرآيندي كه علت وجودي پيدايش و استمرار حيات آن سازمان محسوب مي شود. روابط عمومي درحقيقت، ابزار دوگانه اي است كه از يك سو باعث آگاهي مديران از محيط پيرامون آنها مي شود و از سوي ديگر باعث انعكاس درست فعاليت آنان به جمعيت مخاطب مي گردد. برقراري اين ارتباط دوطرفه در هر سطحي، مترادف سطح توفيق روابط عمومي است. علی دانشور مسئول روابط عمومی دانشگاه
امکانات وب
  • چت روم
  • قالب میهن بلاگ